Pogoda

swiatpogody.pl
Wrzesień 2019
P W Ś C P S N
« Sie    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

PRZETARGI

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do przesłania oferty cenowej  na wykonanie chodników i placów pod ławki parkowe w lokalizacji :

–  teren przy budynku przy ul. M. Konopnickiej 7,

wg koncepcji zagospodarowania terenu.

 

Szczegóły dotyczące wykonania chodników:

 1. Chodnik o szerokości 1,50 m z kostki brukowej grubości 6 cm w kolorze żółtym – około 220 m2 powierzchni.
 2. Obrzeża o wymiarach 100x20x6 cm w kolorze szarym – około 215 mb długości.
 3. Podsypka piaskowa o grubości 5 cm po zagęszczeniu.
 4. Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm po zagęszczeniu.

 

Zakres robót budowlanych:

 1. Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych – trasę chodnika należy dostosować do warunków gruntowych w terenie.
 2. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) – wykonanie koryta pod chodnik i place na ławki.
 3. Odkład ziemi rozplantować na terenie placu lub złożyć w wyznaczonym miejscu.
 4. Ułożenie obrzeży betonowych.
 5. Profilowanie i zagęszczenie podłoża z podsypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym – warstwa odsączająca.
 6. Podbudowa z podsypki cementowo – piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym.
 7. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm.
 8. Uporządkowanie terenu.

 

Powyższe prace należy wykonać zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną.

 

Oferta powinna zawierać:

– adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

– koszt robót ziemnych (m2);

– koszt ułożenia obrzeży betonowych (mb);

– koszt ułożenia nawierzchni z kostki betonowej (m2)

– koszt materiałów, sprzętu i robocizny;

– termin realizacji;

– okres gwarancji.

 

Do oferty należy dołączyć:

– wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej.

 

Informujemy, że załączniki do złożenia oferty można uzyskać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy:

 1. Wzór kosztorysu ofertowego z przedmiarem.
 2. Koncepcja zagospodarowania.

 

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@test10390.futurehost.pl, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście w siedzibie Spółdzielni przy
ul. M. Konopnickiej 11”a” w Łęczycy do dnia 23.04.2018 r. do godz. 12:00 w trwale zamkniętej kopercie z napisem „Wykonanie chodników przy blokach”. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.leczycanka.pl.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

 

ROZBIÓRKA BUDYNKU

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na rozbiórkę budynku magazynu materiałów łatwopalnych na nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Bitwy nad Bzurą 41 (baza S-ni) działka nr 1847/4.

Termin składania ofert upływa dnia 02.04.2019 r. do godz. 1500 w sekretariacie Zarządu Spółdzielni, ul. M. Konopnickiej 11 a, 99 – 100 Łęczyca.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy oraz na stronie internetowej www.test10390.futurehost.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu

24 721 94 30 lub drogą elektroniczną: e-mail: sekretariat@test10390.futurehost.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 1. Specyfikacja
 2. Formularz
 3. Umowa
 4. Przedmiar

DEMONTAŻ, ZAKUP I MONTAŻ II TERMIN

O G Ł O S Z E N I E II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

DEMONTAŻ, ZAKUP I MONTAŻ

drzwi stalowych pełnych jednoskrzydłowych wewnętrznych w kolorze RAL 7035 do korytarzy piwnicznych o odporności ogniowej EI 30 z wszelkimi atestami i zgodnością z Polskimi Normami w budynkach mieszkalnych przy :

 • ul. M. Konopnickiej 7 – 3 szt.

 • ul. M. Konopnickiej 9 – 3 szt.

 • ul. Dominikańskiej 10 – 4 szt.

1. Wyposażenie drzwi:

a/ zamek wpuszczany z wkładką umożliwiającą zamknięcie od środka korytarza
piwnicznego bez używania klucza
;

b/ klamka ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym;

c/ uszczelka ogniowa na całym obwodzie;

d/ tabliczka znamionowa;

2. Dorobienie około 208 szt. kluczy do drzwi.

3. Prace remontowe polegające na:

– demontażu starych drewnianych drzwi i montaż nowych do istniejących ścian;

– montaż drzwi na pianę przeciwpożarową o odporności ogniowej min. EI30;

– wyrównanie zaprawą ubytków tynków;

– malowanie ścian przy drzwiach dostosować do istniejących kolorów klatki schodowej.

Podstawą złożenia oferty jest wykonanie obmiaru z natury na wyżej wymienionych budynkach zwracając uwagę na instalacje, szerokość biegu i kolizje ze stopniem schodów.

W ofercie prosimy podać:

1. Koszt drzwi z wyposażeniem (cenę brutto).

2. Koszt dorobienia kluczy (cenę brutto).

3. Koszt prac remontowych i wykończeniowych (cenę brutto).

4. Warunki płatności.

5. Termin realizacji.

6. Okres gwarancji.

Do oferty należy dołączyć dokumenty:

1. Odpis aktualny z KRS-u lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG.

2. Świadectwa kwalifikacyjne na w/w wyroby (aprobata techniczna, atest higieniczny, specyfikacja,

certyfikaty zgodności, deklaracje).

Ofertę należy złożyć do dnia 26.03.2019 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Konopnickiej 11A
w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem „
DRZWI DO PIWNIC”.

Ewentualne zapytania kierować do Pana Mateusza Olczaka tel. 24 721 94 30 i 24 721 94 32

w godz. 800 – 1500 lub drogą elektroniczną : e-mail sekretariat@test10390.futurehost.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na lokal mieszkalny

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa .Łęczycanka” z siedzibą w Łęczycy
ul. M.Konopnickiej 11 A przeprowadzi w dniu 27 lutego 2019 roku (środa) przetarg ustny nieograniczony na lokal mieszkalny położony w Łęczycy

Lokalizacja Położenie Skład mieszkania Pow. użytk. lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą
 w m2
Cena wywoławcza
w zł
Kwota  wadium
w zł
ul. M. Konopnickiej nr 9 m.42 I piętro 2 pokoje, kuchnia , łazienka z w.c., przedpokój 50,42 130 000,00 13 000,00

Przetarg rozpocznie się 27 lutego 2019 roku (środa) o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy, ul.M.Konopnickiej 11A–pokój nr 4.Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium w kasie Spółdzielni najpóźniej do godz.11:00 w dniu 27 lutego 2019 roku.

Postąpienie w przetargu wynosić będzie 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc zero groszy).

Nabywca lokalu zobowiązany jest wnieść kwotę ustalona przetargiem na konto Spółdzielni w ciągu 30 dni licząc od daty przetargu.

W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu zawartej przed Notariuszem.

Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności lokalu (koszty aktu notarialnego i założenie księgi wieczystej) obciążają w całości osobę ustaloną jako Nabywca.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie do momentu przeniesienia własności bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego.

 

Lokal jest udostępniany do obejrzenia Zainteresowanym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 od dnia 18 lutego 2019r. do dnia 26 lutego 2019 roku włącznie po wcześniejszym umówieniu terminu w administracji Spółdzielni.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Spółdzielni –pokój nr 9.

Spółdzielnia udostępnia Zainteresowanym przetargiem do wglądu Regulamin przetargu i udziela szczegółowych informacji w siedzibie Spółdzielni – pokój nr 2 lub telefonicznie pod nr 24 721 94 30 lub 24 721 94 40.

 

                                                                    Z-CA Prezesa Zarządu                        PREZES Zarządu

                                                               mgr inż. Mateusz Olczak           mgr inż. Jarosław Pacholski

 

Łęczyca, dnia 12 lutego 2019r.

Informacja

W obiektywie

Polecamy

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa


Zespół Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy